Kalendarz Ogrodniczy

Zbiór

Zdarzenie dotyczy: Papryka roczna Capsicum annuum

Przy uprawie papryki w gruncie zbiór można rozpocząć na początku sierpnia. W uprawie pod folią od połowy lipca. Owoce należy zbierać systematycznie do momentu wystąpienia pierwszych przymrozków.