Kalendarz Ogrodniczy

Rozmnażanie

Zdarzenie dotyczy: Kapusta głowiasta biała Brassica oleracea var. capitata f. alba

Kapustę głowiastą białą należy uprawiać z rozsady. Gotową rozsada, z ok. 4 liśćmi można wysadzać do podłoża. Rozsadę odmian wczesnych należy sadzić w kwietniu, odmian późnych w czerwcu.