Kalendarz Ogrodniczy

Rozmnażanie

Zdarzenie dotyczy: Widliczka Selaginella jori

Odcięcie części wierzchołka pędu i wysadzenie do podłoża wiosną.