Kalendarz Ogrodniczy

Nawożenie

Zdarzenie dotyczy: Kapusta głowiasta biała Brassica oleracea var. capitata f. alba

Jesienią należy nawieźć glebę obornikiem. W pierwszym roku po oborniku zaleca się uprawiać kapustę. W okresie wegetacji należy regularnie dokarmiać rośliny nawozami mineralnymi.